abCba

Rakenne visuaalisesti (DAW-Reaper).

Musiikki

Bittimusaa ilman kitaroita. Sävelasteikko omasta päästä.